tin tức Toyota

Ford bán lại công nghệ cho Toyota sử dụng

Hệ thống SDL của Ford là một dự án nguồn mở, tương thích với nhiều loại thiết bị và nền