Mũ bảo hiểm

Mũ bảo hiểm thông minh Helpmet có khả năng tự động gọi cứu thương khi tai nạn xảy ra

Đặc biệt hơn, thông tin về người gặp nạn như tên, địa chỉ, loại máu, tiền sử bệnh án, thời