tin tức xe Rinspeed XchangE

Rinspeed XchangE – Tạo điều kiện tối đa cho người dùng

Khi không dùng đến (xe dừng hoặc chuyển sang chế độ lái tự động), vô lăng có thể di chuyển