lỗi ô tô

Toyota triệu hồi 2,87 triệu RAV4 trên toàn cầu

Nguyên nhân của việc triệu hồi là do dây an toàn ở hàng ghế thứ 2 với các ghế sát