Honda SCR

4 cải tiến cần có khi chọn mua xe máy hiện nay

55a5c21224883_1436926482

So với việc sử dụng chế hòa khí (bình xăng con), các cảm biến cùng bộ điều khiển điện tử